www.LandTrophy.ru
 , .  
:
|
|
|
|
|
|
|
|
Land Trophy
Land Trophy
nline
 >  >   >  (Aves) >  (Columbiformes)

(Columbiformes)

/Columbiformes/

 • (Columbidae)
  • (Columba palumbus)
  • (Columba livia)
  • (Columba leuconota)
  • (Columba eversmanni)
  • (Goura victoria)
  • ˨ (Treron sieboldii)
  • (Columba rupestris)
  • (Caloenas nicobarica)
  • (Vinago walia)
  • (Nesoenas mayeri)
  • (Zenaidura carolinensis)
  • (Streptopelia turtur)
  • (Streptopelia orientalis)
  • (Streptopelis decaocto)
  • (Oenopopelia tranquebarica)
  • (Streptopelis senegalensis)
  • (Columba oenas)
 • (Pterocletidae)
  • (Pterocles alchata)
  • (Pterocles orientalis)
  • (Syrrhaptes paradoxus)
  • (Syrrhaptes tibetanus)
 :

2